Find Paper, Faster
Example:10.1021/acsami.1c06204 or Chem. Rev., 2007, 107, 2411-2502
Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis
The New England Journal of Medicine  (IF91.245),  Pub Date : 2021-10-07, DOI: 10.1056/nejmoa2100826
Lotte Boxhoorn, Sven M. van Dijk, Janneke van Grinsven, Robert C. Verdonk, Marja A. Boermeester, Thomas L. Bollen, Stefan A.W. Bouwense, Marco J. Bruno, Vincent C. Cappendijk, Cornelis H.C. Dejong, Peter van Duijvendijk, Casper H.J. van Eijck, Paul Fockens, Michiel F.G. Francken, Harry van Goor, Muhammed Hadithi, Nora D.L. Hallensleben, Jan Willem Haveman, Maarten A.J.M. Jacobs, Jeroen M. Jansen, Marnix P.M. Kop, Krijn P. van Lienden, Eric R. Manusama, J. Sven D. Mieog, I. Quintus Molenaar, Vincent B. Nieuwenhuijs, Alexander C. Poen, Jan-Werner Poley, Marcel van de Poll, Rutger Quispel, Tessa E.H. Römkens, Matthijs P. Schwartz, Tom C. Seerden, Martijn W.J. Stommel, Jan Willem A. Straathof, Hester C. Timmerhuis, Niels G. Venneman, Rogier P. Voermans, Wim van de Vrie, Ben J. Witteman, Marcel G.W. Dijkgraaf, Hjalmar C. van Santvoort, Marc G. Besselink

New England Journal of Medicine, Volume 385, Issue 15, Page 1372-1381, October 2021.